Simple Shop | Naročnina

Žal je v sodobnem svetu nujno zlo, da se programska oprema stalno posodablja. Posodobitve so zaželjene zaradi varnostnih popravkov, popravkov programskih hroščev, v primeru zakonskih sprememb ter zaradi stalnega razvoja programske opreme in dodajanja novih izboljšav ter funkcionalnosti.


Naročnina na posodobitve mi je potekla, bo program še deloval?

Seveda. Delovanje programske opreme Simple Shop v nobenem primeru ni pogojeno z aktivno naročnino. Drugače povedano, po uspešno opravljeni aktivaciji programske opreme - ne glede na tip oz. verzijo (FREE, STANDARD, ULTIMATE) bo programska oprema delovala neomejeno časa - saj gre tukaj za lastniški nakup programske opreme - na podoben način kot je nakup operacijskega sistema. V kolikor programska oprema ne deluje več je vedno razlog v spremenjeni strojni opremi ali v spremembah gostujočega operacijskega sistema na kar nimamo vpliva in v vsakem primeru zahteva delo IT podporne ekipe.

Je naročnina na posodobitve brezplačna?

Odgovor je DA in NE. V primeru uporabe brezplačne verzije naročnina na posodobitve ni vključena. V kolikor imate plačljivo oz. kupljeno verzijo je naročnina brezplačna za obdobje 1 leta oz. 1 programskega cikla (upošteva se vrednost ki nastopi prej) od dneva aktivacije programske opreme.

Prednost aktivne naročnine

  • Z nakupom podprete nadaljni razvoj programske opreme
  • Ves čas imate na voljo zadnjo javno različico programske opreme
  • V primeru zakonskih sprememb boste takoj prejeli nadgradnjo
  • V primeru plačljive podpore je urna postavka v primeru aktivne naročnine cenejša

Radi bi podaljšali naročnino na posodobitve

Postopek je zelo enostaven. Na spodnji povezavi izpolnite obrazec in prejeli boste neobvezujočo ponudbo. Izdelava neobvezujoče ponudbe je možna tudi preko programskega okolja Simple Shop, kar še poenostavi postopek.

Obrazec za pridobitev ponudbe

Dodatna navodila

Simple Shop POSODOBITEV